Kết nối cùng phát triển

Chào đón bạn trở thành đối tác với CocoFood. Chúng tôi tạo ra nền tảng không chỉ để bạn bán sản phẩm, mà còn giúp truyền tải đầy đủ các giá trị kinh doanh đến khách hàng.

group-13-copy@3x
img-our-part-new

Tăng trưởng kinh doanh, mở rộng khách hàng qua kênh bán hàng mới

Hoàn toàn không phát sinh chi phí, không có rủi ro. Bạn có thêm nhiều khách hàng là hàng xóm của bạn và từ các cộng đồng CocoFood khác bên cạnh các khách hàng truyền thống hiện tại.

Tối ưu nguồn lực và truyền tải đầy đủ giá trị đến khách hàng

Bạn chủ động sắp xếp kế hoạch giao hàng để tối ưu nguồn lực sẵn có và tối thiểu chi phí. Ngoài ra, thông tin chi tiết sản phẩm và các giá trị kinh doanh của bạn được thể hiện và truyền tải đầy đủ đến người tiêu dùng.

Cơ hội để thấu hiểu hơn khách hàng, cải thiện sản phẩm, dịch vụ kinh doanh

Khi khách hàng cũng là hàng xóm của bạn, bạn có thêm các góp ý đóng góp, mang tính xây dựng, giúp hoạt động kinh doanh cũng như đóng góp vào cộng đồng bạn sinh sống tốt hơn vì bản thể kết nối, tương tác xã hội của mỗi chúng ta. Và ngược lại, bạn cũng được lợi ích từ chính sự tương tác và kết nối này.

Tăng trưởng kinh doanh với kênh bán hàng mới

Hoàn toàn không phát sinh chi phí, không có rủi ro. Bạn có thêm nhiều khách hàng là hàng xóm của bạn và từ các cộng đồng CocoFood khác bên cạnh các khách hàng truyền thống hiện tại.

Tối ưu nguồn lực và truyền tải đầy đủ giá trị đến khách hàng

Bạn chủ động sắp xếp kế hoạch giao hàng cho các đơn hàng sỉ để tối ưu nguồn lực bạn có và tối thiểu chi phí. Ngoài ra, thông tin chi tiết sản phẩm và các giá trị kinh doanh của bạn được thể hiện và truyền tải đầy đủ đến người tiêu dùng.

Phát triển cả kinh doanh cộng đồng hàng xóm của bạn

Khi khách hàng cũng là hàng xóm của bạn, bạn có thêm các góp ý đóng góp, mang tính xây dựng. Giúp hoạt động kinh doanh cũng như đóng góp vào cộng đồng bạn sinh sống tốt hơn vì bản thể kết nối , tương tác xã hội của mỗi chúng ta. Và ngược lại, bạn cũng được lợi ích từ chính sự tương tác và kết nối này.

img-our-part-new

Trở thành đối tác CocoFood

Đối tác ăn uống

Đối tác thực phẩm

Điểm giao nhận hàng

Vận chuyển nội bộ

Be in Touch

We want to hear from you!