Ứng dụng thương mại điện tử theo mô hình cộng đồng hàng xóm

Chúng tôi tin rằng trong mỗi cộng đồng hàng xóm được gắn kết, mỗi cá nhân là một yếu tố đóng góp và làm cho cộng đồng đó tốt đẹp hơn.

Ngược lại khi đó, mỗi cộng đồng hàng xóm thân thiện, được kết nối chính là con đường ngắn nhất có thể thỏa mãn các nhu cầu ăn uống của cư dân một cách nhanh nhất, và có thể đáp ứng nhu cầu về thực phẩm với một chi phí thấp nhất. Ngoài ra, nó còn giúp lan tỏa các giá trị tốt đẹp và làm cuộc sống mỗi người trọn vẹn hơn.

group-12-copy@3x
logo@3x